Đấu giá cổ phần Nhà nước đang… thoát ế !

Năm 2020, thống kê có 31 cuộc đấu giá cả trên HNX và Hose đã bị hủy nối dài thêm danh sách các cuộc chào bán cổ phần do Nhà nước sở hữu tại các doanh nghiệp bất thành cùng với một nguyên nhân “đến hạn quy định nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia”.

Tuy nhiên, diễn biến này đang đi ngược lại với chiều tích cực hơn trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh COVID với làn sóng thứ tư căng thẳng.

Tín từ HNX, từ đầu năm đến tháng 7/2021, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 5 phiên đấu giá, trong đó có 4 phiên là bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO): Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An,Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, và 1 phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong 7 tháng qua đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 72,3%.

Số tiền thu được qua 5 phiên đấu giá đạt 119 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt gần 34,4 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phiên đấu giá của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia với 151 nhà đầu tư, thu về hơn 55,4 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng giá trị cổ phần bán được của các phiên đấu giá trong 7 tháng đầu năm 2021.

Với 80% các phiên đấu giá trong 7 tháng đầu năm 2021 là các phiên IPO đã đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, các phiên đấu giá tại HNX trong năm 2020 đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Số liệu được Bộ Tài chính cập nhật cho thấy, đến nay, cả nước còn 89 doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa trong 5 năm vừa qua.

Năm 2021, Chính phủ yêu cầu vẫn thực hiện theo Quyết định 908/QÐ-TTg về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 cho đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025

Vì vậy, các doanh nghiệp chưa hoàn thành sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn. Trong đó, Hà Nội có 13 doanh nghiệp; TP.HCM có 38 doanh nghiệp; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có 6 doanh nghiệp; Bộ Xây dựng có 2 doanh nghiệp.

Thống kê các phiên đấu giá tại HNX 7 tháng đầu năm 2021

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An

3.355.370

1.784.800

21.417.600.000

2

Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

1.279.392

1.279.392

30.067.312.000

3

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

1.671.308

300

5.040.000

4

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV

404.400

404.400

12.172.440.000

5

CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

5.000.000

5.000.000

55.414.070.000

Khánh Huyền

You may also like...