Đất Xanh Services: Chủ tịch Lương Trí Thìn đã bán hết 39,8 triệu cổ phiếu DXS, VinaCapital sở hữu hơn 8% vốn

Ghi nhận tại bản cáo bạch niêm yết của Đất Xanh Services (DXS), tính đến ngày 10/5/2021, Công ty có 1.653 cổ đông sở hữu hơn 358,2 triệu cổ phiếu, tương đương 100% vốn công ty. Trong đó có 1.630 cổ đông trong nước và 23 cổ đông nước ngoài. Riêng Tập đoàn Đất Xanh, công ty mẹ của Đất Xanh Services là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 201,6 triệu cổ phiếu, tương đương 56,28% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Chủ tịch là ông Lương Trí Thìn không nắm giữ cổ phần bất kỳ cổ phần DXS nào. Ông Lương Trí Thảo – anh trai ông Thìn sở hữu 90.087 cổ phiếu DXS. Cùng với ông Thìn, 4 thành viên HĐQT khác của Đất Xanh Services đều không sở hữu cổ phiếu DXS.

Trong khi tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 diễn ra vào 27/1, ông Thìn tham dự với số lượng cổ phiếu DXS sở hữu được báo cáo là gần 38,9 triệu cổ phiếu, chiếm 12,058% vốn Công ty.

Đến ngày 24/2, ghi nhận bản cáo bạch phục vụ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ông Lương Trí Thìn đã bán ra 24,6 triệu cổ, giảm tỷ lệ sở hữu cá nhân xuống còn 14,3 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 4,43% vốn điều lệ.

Đến nay, ông Thìn tiếp tục bán ra 14,3 triệu cổ phiếu còn lại. Trong đó, đợt IPO DXS diễn ra vào cuối tháng 4/2021, toàn bộ gần 72 cổ phiếu DXS đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cp.

Sau đợt IPO, Đất Xanh Group hiện nắm giữ 56,28% cổ phần của DXS. Quỹ VOF của VinaCapital (thông qua Victory Holding Investment Limited) nắm giữ 8,1%.

Đất Xanh Services: Chủ tịch Lương Trí Thìn đã bán hết 39,8 triệu cổ phiếu DXS, VinaCapital sở hữu hơn 8% vốn - Ảnh 1.

You may also like...