Damsan (ADS): Năm 2022 lên kế hoạch lãi 121 tỷ đồng tăng 68% so với chỉ tiêu năm ngoái

Công ty cổ phần Damsan (mã CK: ADS) đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tăng trưởng cao so với các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2021.

Cụ thể, năm 2022 đặt mục tiêu doanh thu 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng. So với kế hoạch 2021, doanh thu tăng 30% và lợi nhuận tăng 68% – Đây cũng là kế hoạch lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết của Damsan.

Damsan (ADS): Năm 2022 lên kế hoạch lãi 121 tỷ đồng tăng 68% so với chỉ tiêu năm ngoái - Ảnh 1.

You may also like...