Công ty KCN Thành Thành Công đăng ký mua thêm 15,5 triệu Cổ phiếu VNG

Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã chứng khoán: VNG).

Theo đó, CTCP Khu công nghiệp Thành Công đăng ký mua 15,5 triệu cổ phiếu VNG. Trước giao dịch KCN Thành Công sở hữu hơn 8 triệu cp (tỷ lệ 8,23%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/2 đến 29/3/2022. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong biên độ.

Thời gian gần đây, cổ phiếu VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tăng phi mã đẩy giá từ vùng 13.000 đồng hồi đầu năm 2022  lên ~17.000 đồng hiện tại. Nếu tạm tính theo mức giá này, Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công sẽ phải chi ra khoảng 270 tỷ đồng để mua cổ phần VNG.

Công ty KCN Thành Thành Công đăng ký mua thêm 15,5 triệu Cổ phiếu VNG - Ảnh 1.

You may also like...