Chứng khoán VIX (VIX): lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ lên 313,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 20,1% lên 199,1 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV/2021, lãi bán các tài sản tài chính tăng 141% so với cùng kỳ lên 148,7 tỷ đồng và chiếm 47,5% tổng doanh thu; doanh thu môi giới chứng khoán tăng 355% lên 83 tỷ đồng và chiếm 26,5% tổng doanh thu; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 354% lên 77,2 tỷ đồng và chiếm 24,6% tổng doanh thu của công ty.

Năm 2021, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu đạt 1.569,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 121% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng 319% so với cùng kỳ lên 775,9 tỷ đồng; cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng 155% lên 244,8 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 483% lên 220 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 247% lên 185 tỷ đồng. Nhìn chung, kết thúc năm tài chính 2021, tất cả các hoạt động của công ty từ tự doanh, môi giới, cho vay … đều tăng trưởng ấn tượng.

Chứng khoán VIX (VIX): lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...