Chỉ trong 2 năm, Phát Đạt hoàn thành nộp thuế gần 1.000 tỷ đồng

Mặc dù từ năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng trong năm tài chính 2019 và 2020, PDR vẫn hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Vì vậy, ngoài việc chia cổ tức cho cổ đông hàng năm thì trong năm 2019 và 2020, Công ty Phát Đạt đã hoàn thành nghĩa vụ nộp Thuế cho ngân sách Nhà nước bao gồm đầy đủ các khoản thuế phải nộp như Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, chi tiết được thống kê như sau:

Chỉ trong 2 năm, Phát Đạt hoàn thành nộp thuế gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...