Cảng Hải Phòng (PHP) báo lãi trước thuế 650 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 97% kế hoạch năm

CTCP Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán PHP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 540 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với doanh thu 537 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên chi phí vốn bỏ ra cao hơn nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 180 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 32,8 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu đến từ thu lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia. Chi phí tài chính giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 2,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty chủ yếu từ chi lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá do biến động tỷ giá đồng Yên Nhật so với đầu kỳ. Ngoài ra quý 3 các công ty liên doanh liên kết mang về 11,9 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 4,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận khác tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 4,8 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc công ty bán thanh lý một số tài sản.

Kết quả, quý 3 Cảng Hải Phòng báo lãi sau thuế 150 tỷ đồng, đi ngang so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 118 tỷ đồng.

Cảng Hải Phòng (PHP) báo lãi trước thuế 650 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 97% kế hoạch năm - Ảnh 1.

You may also like...