Camimex (CMX) chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Chủ tịch và em trai dự kiến mua 45,5% lượng phát hành

CTCP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 11.700 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, nội dung “nhà đầu tư tham gia không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số cổ phiếu mua vượt tỷ lệ quy định” đã được loại bỏ trong nghị quyết mới. Ngoài ra, nghị quyết mới cũng bổ sung thêm việc tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn 11.700 đồng/cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết.

Số cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Vốn điều lệ của CMX dự kiến sẽ tăng từ 608 tỷ đồng lên 908 tỷ đồng.

CMX cũng bổ sung danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này, bao gồm 6 nhà đầu tư gồm 4 cá nhân và 2 tổ chức. Trong đó, ông Bùi Sĩ Tuấn – Chủ tịch HĐQT CMX và ông Bùi Đức Cường – Thành viên HĐQT CMX (em trai ông Tuấn) đăng ký mua tổng cộng 13,65 triệu cổ phiếu CMX – tương ứng 45,5% tổng lượng phát hành; bên cạnh đó là hai nhà đầu tư chuyên nghiệp khác đăng ký mua lần lượt là 1,35 triệu và 10 triệu cổ phiếu. Hai tổ chức tham gia là Công ty TNHH ES VINA và KB Securities Co.,Ltd.

Camimex (CMX) chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Chủ tịch và em trai dự kiến mua 45,5% lượng phát hành - Ảnh 1.

You may also like...