Cả năm 2021, SHS đạt mức lợi nhuận kỷ lục 1.753 tỷ đồng

Trong quý 4, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 72,3%, đạt mức 696 tỷ đồng, khi nhiều khoản đầu tư tự doanh lớn của SHS ghi nhận tăng giá mạnh mẽ. Doanh thu môi giới trong quý đạt 185,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, khi mà số tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện nhanh chóng từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0. Dư nợ cho vay margin cuối quý 4 đạt mức gần 4,9 ngàn tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với con số đầu năm. Chi phí hoạt động đạt mức 261 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 85,9 tỷ đồng, tăng 33,8% và chi phí môi giới tăng 189% đạt mức 140 tỷ đồng. Với nguồn lực ngày một dồi dào, SHS đang đầu tư mạnh cho mảng môi giới cả về nhân lực cũng như hệ thống giao dịch tân tiến. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q4/2021 ghi nhận đạt 725 tỷ đồng, tăng mạnh 67% so với cùng kỳ.

SHS sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 28/1/2022 với nội dung chính là phát hành tỉ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 6.510 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ 60% dùng cho vay giao dịch kí quỹ phục vụ mảng môi giới chứng khoán và 40% dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trên thị trường.

Trước đó vào tháng 10/2021, SHS đã thực hiện tăng vốn thành công lên 3.252,6 tỷ đồng, thông qua (1) chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, giá mua 13.500 đồng/cổ phiếu (2) cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu, và (3) phát hành 4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá thực hiện 12.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Lũy kế cả năm 2021, SHS đạt doanh thu 2.895 tỷ đồng, tăng trưởng 60,3% so với cùng kỳ. Lãi gộp từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 1.484 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi gộp 216 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng chi phí dự phòng tài sản tài chính là 347 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt 554 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán lũy kế ghi nhận ở mức là 132 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.753 tỷ đồng, gấp 1,9 năm ngoái và đạt 233% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Cả năm 2021, SHS đạt mức lợi nhuận kỷ lục 1.753 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...