BIDV báo lãi trước thuế 6 tháng hơn 4.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV – BID) vừa công bố BCTC Hợp nhất quý 2/2020. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,44 triệu tỷ đồng, giảm 2,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2% đạt gần 1,14 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,6% đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng. 

6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt 16.098 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 15% đạt 2.264 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 13% đạt 832 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng ghi nhận lãi đột biến từ mua bán chứng khoán. Cụ thể, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 6 tháng đạt 421 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi 668 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bị lỗ 264 tỷ đồng. 

Lãi từ hoạt động khác của ngân hàng giảm 29% xuống còn 1.699 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn mua cổ phần cũng giảm mạnh 47% so với cùng kỳ, chỉ đạt 58 tỷ. 

Chi phí hoạt động nửa đầu năm của BIDV ở mức 7.446 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng giảm 5,6% xuống 10.142 tỷ đồng. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.454 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. 

Tai ngày 30/6/2020, nợ xấu nội bảng của ngân hàng là 22.768 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,75% lên 2%. 

You may also like...