Bầu cử Mỹ: Xuất hiện sai sót đáng ngờ ở bang Michigan?

Báo cáo được một nhóm gồm các chuyên gia quốc phòng, quân sự, mật vụ và tình báo đưa ra. Trong đó, hệ thống bỏ phiếu của Công ty Dominion ở hạt Antrim “gần như không vượt qua được bài kiểm tra về bỏ phiếu”.

Hệ thống này bị phát hiện “được thiết kế lỗi có chủ đích nhằm tạo ra gian lận theo hệ thống, gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử”.

“Hệ thống cố tình tạo ra một lượng lớn các lỗi phiếu bầu. Các lá phiếu điện tử sau đó sẽ được dịch chuyển. Các sai sót cố ý dẫn tới việc hàng loạt lá phiếu được xử lý mà không có sự giám sát, không minh bạch và không có dấu vết kiểm đếm. Điều này dẫn tới gian lận cử tri hoặc gian lận bầu cử” – báo cáo viết.

 Bầu cử Mỹ: Xuất hiện sai sót đáng ngờ ở bang Michigan?  - Ảnh 1.

You may also like...