Bao nhiêu tài khoản bạn cần để quản lý tài chính cá nhân tốt nhất?

Chuyên gia tiền tệ Sahirenys Pierce, người đã tạo ra “High-5 Banking Method” (Phương pháp 5 tài khoản) hướng dẫn bạn cách dễ dàng để quản lý tài chính và xây dựng sự giàu có.

Phương pháp 5 tài khoản là gì?

 Bao nhiêu tài khoản bạn cần để quản lý tài chính cá nhân tốt nhất? - Ảnh 1.

You may also like...