Bà Đặng Huỳnh Ức My: “SBT dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ lên đến 20% và sẽ hoàn thành trong thời gian 6 – 9 tháng tới”

Sáng ngày 20/10, CTCP Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến.

Niên vụ 2021 – 2022, SBT đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 16.905 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng.

Một trong những kế hoạch quan trọng được đại hội đồng cổ đông thông qua là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 20% số cổ phiếu đang lưu hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nói về kế hoạch này, bà Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch SBT cho biết: “Nguồn vốn thu về sẽ phục vụ cho nhu cầu phát triển và định hướng của công ty trong vòng 5 năm tới. Đối tượng mua cổ phần là các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược, cũng như nhà đầu tư riêng lẻ. Thời gian thực hiện sẽ trong vòng 6 đến 9 tháng tới”.

Bà Đặng Huỳnh Ức My: “SBT dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ lên đến 20% và sẽ hoàn thành trong thời gian 6 – 9 tháng tới” - Ảnh 1.

You may also like...