Áp lực chi phí tăng cao, Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi tháng 11 giảm 86% so với cùng kỳ năm trước

Dệt may Thành Công (TCM) vừa tổng kết tình hình kinh doanh tháng 11/2021 với doanh thu đạt xấp xỉ 12,8 triệu USD, tương đương 294,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 10% so với tháng 10 trước đó. Về cơ cấu, sản phẩm may chiếm 76% tổng doanh thu, vải chiếm 12% và sợi chiếm 10% tổng doanh thu của TCM trong tháng 11.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, mặc dù năng suất trong tháng 11 của các nhà máy may tăng so với các tháng trước, tuy nhiên chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng và giá bán một số đơn hàng chưa tăng tương ứng nên biên lợi nhuận gộp tháng 11 của sản phẩm may chưa đạt đúng kỳ vọng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong tháng 11 giảm đến 86% so với cùng kỳ, đạt 143.096 USD, tương ứng 3,3 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TCM đạt lần lượt đạt 138,4 triệu USD (3.183 tỷ đồng) và 5,1 triệu USD (117 tỷ đồng).

Áp lực chi phí tăng cao, Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi tháng 11 giảm 86% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

You may also like...