An Gia (AGG): Trong tháng 12 sẽ bàn giao 977 căn hộ của dự án River Panorama với lợi nhuận ước tính là 333 tỷ đồng

Ngày 26/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) tổ chức sự kiện An Gia Investor Day lần đầu tiên kể từ khi niêm yết vào ngày 09/01/2020, qua đó cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của công ty và các dự án.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, dự án Westgate tại Bình Chánh đã được ra mắt và thu được kết quả ấn tượng: tiêu thụ được 760 trong giỏ hàng 800 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ đạt 93%. Ngoài ra, An Gia đã mua thành công quỹ đất mới tại Bình Dương, bổ sung thêm 3.200 sản phẩm vào danh mục phát triển trong tương lai. Tính tới ngày 26/11/2020, tổng số lượng sản phẩm tiêu thụ lũy kế đối với 05 dự án đang triển khai là 3.798 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ của mỗi dự án đạt từ 90-99%, cụ thể: River Panorama 1,2 (98%), Sky89 (97%), The Sóng (99%), Westgate đợt 1 (93%), The Standard đợt 1 (90%).

Đối với kết quả hoạt động cả năm 2020, An Gia dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

An Gia (AGG): Trong tháng 12 sẽ bàn giao 977 căn hộ của dự án River Panorama với lợi nhuận ước tính là 333 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...