AGG, LHG, SJF, NLG, FTS, DL1, HAH, VNG, PTC, VFG, TNC, KKC, DVG, KDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Bất động sản An Gia (AGG): Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch ông Sáng sở hữu 500.066 cp (tỷ lệ 0,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/1 đến 11/2/2022.

CTCP Long Hậu (LHG): Ông Võ Tấn Thịnh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 3.756.000 cp (tỷ lệ 7,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/1 đến 11/2/2202.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF): Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 3,51 triệu cp (tỷ lệ 4,43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 15/2/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc đầu tư, đã bán 125.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.706.604 cp. Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Bà Ngô Thị Thanh Nga, em dâu bà Nguyễn Thị Thái Anh – Thành viên HĐQT độc lập – đăng ký bán toàn bộ 508.494 cp (tỷ lệ 0,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/1 đến 11/2/2022.

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1): Shine Profit Development Limited đã mua 2,8 triệu cp (tỷ lệ 2,77%). Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 3.218.000 cp (tỷ lệ 6,5966%) lên 3.418.000 cp (tỷ lệ 7,0065%). Giao dịch thực hiện ngày 11/1/2022.

CTCP Du lịch Thành Thành Cồng (VNG): CTCP Giao dịch hàng hóa Sơn Tín đã mua 21.132.719 cp (tỷ lệ 21,72%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTC): Ông Võ Anh Linh, chồng bà Phạm Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT – đã bán 3.880.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.380.000 cp (tỷ lệ 24,33) xuống 500.000 cp (tỷ lệ 2,77%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): CTCP PAN Farm đăng ký mua 1,4 triệu cp. Trước giao dịch PAN Farm sở hữu 16.164.732 cp (tỷ lệ 50,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/1 đến 11/2/2022.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đã mua 942.740 cp, nâng lượng sở hữu từ 951.610 cp (tỷ lệ 4,94%) lên 1.894.350 cp (tỷ lệ 9,84%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Bà Trịnh Thanh Nhàn, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%). Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KKC, cùng ngày, bà Tạ Kim Chi, em dâu bà phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%). CTCP Thành Đức Holding đã bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%). Bà Phạm Khánh Chi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 786.702 cp (tỷ lệ 16,7%) và không còn là cổ đông lớn.  Bà Bùi Thị Phương Ngân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 304.700 cp (tỷ lệ 6,49%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Trần Tuấn Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 823.000 cp (tỷ lệ 17,5%) và không còn alf cổ đông lớn. Còn CTCP Tậph đoàn T&D Group đã mua 3.552.402 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.020.402 cp (tỷ lệ 85,68%).

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Ông Nguyễn Văn Báo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 961.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 638.700 cp (tỷ lệ 2,28%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/1/2022.

CTCP Tổng Công ty phát triển khu đô thi dân cư mới (KDM): Bà Đỗ Thị Hà, Giám đốc, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 1,41%). Giao dịch thực hiện từ 29/12/2021 đến 7/1/2022.

You may also like...