5 cuốn sách “self-help” nhất định phải đọc một lần trong đời: Không chỉ bình tâm để cân bằng trong mùa dịch mà còn thay đổi góc nhìn cuộc sống

Thể loại sách này nhằm mục đích khuyến khích bạn tự quản lý tâm trí, cơ thể, công việc hay cuộc sống cá nhân của mình. 

Dưới đây là 5 cuốn sách bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời, hãy suy ngẫm và chiêm nghiệm nó.

1. Nhà giả kim – Paulo Coelho (The Alchemist)

5 cuốn sách “self-help” nhất định phải đọc một lần trong đời: Không chỉ bình tâm để cân bằng trong mùa dịch mà còn thay đổi góc nhìn cuộc sống  - Ảnh 1.

You may also like...